پیوندها دوباره چالش برانگیزترین حوزه سئو

بحث انجمن در توییتر.

منبع

آیا همه موافقید؟

به نظر شما کدام حوزه سئو چالش برانگیزتر است؟

– برودی کلارک (@brodieseo) 20 سپتامبر 2022

حدود یک سال پیش، برودی کلارک یک نظرسنجی ارسال کرد و از سئوکاران پرسید که کدام حوزه از سئو برای شما چالش برانگیزتر است. پاسخ یک سال پیش با اختلاف زیاد کسب لینک بود و پاسخ این بار هم همان است، کسب لینک. سورپرایز، تعجب.

این نظرسنجی سال گذشته است که بسیار نزدیک به نظر می رسد: