پیوندها دوباره چالش برانگیزترین حوزه سئو


حدود یک سال پیش، برودی کلارک یک نظرسنجی ارسال کرد و از سئوکاران پرسید که کدام حوزه از سئو برای شما چالش برانگیزتر است. پاسخ یک سال پیش با اختلاف زیاد کسب لینک بود و پاسخ این بار هم همان است، کسب لینک. سورپرایز، تعجب.

در اینجا یک نظرسنجی جدید است که تقریباً 700 پاسخ دارد و نشان می دهد که 55٪ گفتند که کسب لینک چالش برانگیزترین است، سپس SEO فنی با 25٪، سپس copywriting با 11٪ و سپس SEO محلی با 9٪.

این نظرسنجی سال گذشته است که بسیار نزدیک به نظر می رسد:

آیا همه موافقید؟

بحث انجمن در توییتر.

منبع