چرخ فلک تبلیغات خرید گوگل در بالا و پایین

بحث انجمن در توییتر.

منبع

فلش‌های Expand را در Search Ads دیدم که آگهی را در همان پنجره برای تجربه بهتر مشاهده باز می‌کرد و همچنین ویژگی «درباره این فروشگاه» را در آن داشت.

عملکرد جدید در تبلیغات جستجو.

گوگل در حال آزمایش نشان دادن ویژگی همپوشانی برای تبلیغات خرید خود است، زمانی که روی “مشاهده بیشتر” در بالا و پایین کلیک کنید. در اینجا GIF هایی وجود دارد که نشان می دهد چگونه روکش یا خود را به بالا یا به پایین پین می کند.

گوگل > موبایل

Saad AK متوجه آن در پایین شد و آن را در آن پست کرد توییتر:

او همچنین گفت که متوجه عملکرد جدیدی شده است، به‌ویژه «گسترش فلش‌ها در تبلیغات جستجو که آگهی را در همان پنجره باز می‌کرد تا تجربه مشاهده بهتری داشته باشد و همچنین ویژگی «درباره این فروشگاه» را در خود داشت. من مطمئن نیستم که آیا آنها جدید هستند یا نه.