چرخ فلک تصاویر اخیر گوگل برای پنل دانش

Google یک چرخ فلک عکس “تصاویر اخیر” برای برخی از پانل های دانش دارد. به عنوان مثال، گوگل این را برای جستجو در [golden globes] هفته گذشته، عکس هایی از رویداد اخیرا گرفته شده و منتشر شده را نشان می دهد.

🆕 Google نشان می دهد چرخ فلک “تصاویر اخیر” با پوشش در پانل دانش. pic.twitter.com/9VSEp1sRKp

— خوشال بهروانی (@b4k_khushal) 11 ژانویه 2023

این اولین بار توسط خوشال بهروانی مشاهده شد که این ویدیو را از بازیگران آن به اشتراک گذاشت توییتر: