چیزهایی که باید بدانید گوگل دیگر در جستجوی دسکتاپ نمایش داده نمی شود


کادر Google Things To Know که اعلام شد در Google I/O، و در نهایت برای نشان داده شده است حدود 1% از پرس و جوهای دسکتاپطبق داده‌های RankRanger، اکنون دیگر برای هیچ درخواست دسکتاپ نمایش داده نمی‌شود.

RankRanger نشان می دهد اکنون در جستجوی دسکتاپ گوگل به طور کامل حذف شد.منبع