کادر دیدگاه ها و نظرات گوگل در جستجو

بحث انجمن در توییتر.

منبع

دیدگاه گوگل

به نظر می رسد گوگل در حال آزمایش کادر جدیدی در نتایج جستجو به نام دیدگاه ها و نظرات است. کنوانسیون نامگذاری من را به یاد دیدگاه های Google می اندازد، اما این روش متفاوت عمل می کند، زیرا دیدگاه های قدیمی بر اساس قطعه مشخص شده بودند، و این دیدگاه ها و نظرات جدید بیشتر مبتنی بر بررسی محصول هستند.

این فقط یک پرس و جو و یک مثال است، اما به نظر نمی‌رسد که اینها مانند سایر دیدگاه‌ها بر اساس قطعه‌ای برجسته باشند.

برای اندازه واقعی کلیک کنید

خوشال بهروانی این موضوع را مشاهده کرد و اسکرین شات زیر را در آن منتشر کرد توییتر:

اینها را قبلا دیده بودید؟