کارگاه بافی گوگل


کارگاه بافی گوگل

این یک عکس قدیمی‌تر مربوط به چند سال پیش است که گوگل یک کارگاه بافندگی داشت. من چیز زیادی در مورد بافندگی نمی دانم اما پارچه استفاده شده در اینجا بسیار بزرگ به نظر می رسد. بنابراین شاید این یک پروژه بافندگی هنر دیوار بود.

عکس های بیشتری در اینستاگرام.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های سرگرم کننده و جالب مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع