کاشی Google Peranakan برای غرفه جی پی در گوگل سنگاپور


کاشی پراناکان گوگل

در اینجا یک سرگرمی دیگر از بخش G Pay در Google Singapore در دفتر با طراحی کاشی Peranakan است. من مطمئن نیستم که کاشی Peranakan چیست، اما از جستجوی تصویر گوگل لنز برای کشف آن استفاده کردم.

این در به اشتراک گذاشته شد اینستاگرام.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع