کهنه سرباز ارتش گوگل

در اینجا عکسی از رویدادی است که گوگل در دفتر آتلانتا در روز جانباز یا حوالی آن برگزار کرده بود. این کارمند Google، من فکر می‌کنم که در Google کار می‌کند، لباس ارتش خود را با کلاه ایمنی و بیل و موارد دیگر به تن کرده است.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع

او این را در اینستاگرام و نوشت: “جانبازان ERG (گروه منابع کارمند) در حال صرف ناهار قبل از روز جانبازان در هنگام ناهار بود. من در مسابقه بقا 97 درصد امتیاز گرفتم و باید به عنوان یک پیشاهنگ بهتر عمل می کردم. بشقاب‌بر، کلاه ایمنی و کمربند که توسط یک آسیایی کوچک که چهره می‌بندد، نمی‌ماند.»

کهنه سرباز ارتش گوگل