کوپن های زنده و قابل برش محصولات AR Google


به نظر می‌رسد محصولات Google AR، حداقل برای کفش‌ها، و ویژگی کوپن‌های قابل برش اکنون فعال است. اگر کفش‌ها یا کفش‌های کتانی مختلفی را جستجو کنید، می‌بینید که برخی از تصاویر محصول دارای نماد سه بعدی هستند که شما را به ویژگی AR در جستجوی Google می‌برد و برخی نیز دارای کوپن‌های قابل برش هستند.

گلن گیب این را دید و در مورد آن پست گذاشت توییتر ولی من هم میتونم ببینمش

در اینجا اسکرین شات او از کفش های AR است:

در اینجا اسکرین شات او از کوپن های قابل برش است:

بله، ما ویژگی‌های واقعیت افزوده دیگری در جستجوی Google داشتیم، اما نه برای کفش یا بیشتر از برخی محصولات محدود. همچنین کوپن های قابل برش چند هفته پیش اعلام شد اما اکنون به نظر می رسد در حال انتشار است.

در اینجا توییت های او با اسکرین شات های بیشتر آمده است:

آیا همه آن را می بینید؟

بحث انجمن در توییتر.

منبع