گرفتن با سگ و توپ گوگل


بازی Catch With Dog و Google Ball

در اینجا یک ویدیو است که من در آن پیدا کردم اینستاگرام از چند داگلر، سگ های گوگل، با یک کارمند گوگل، یک کارمند گوگل، با توپ گوگل بازی می کنند.

اینم ویدیو:

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع