گروه کارآموز Google 2022


در اینجا عکسی از برنامه جدید کارآموزی گوگل، گروه کارآموزی گوگل است. به نظر می‌رسد که گوگل در ماه دسامبر تعداد زیادی کارآموز را استخدام کرد.

عکس های بیشتری از اینستاگرام در زیر قرار دادم.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع