گروه کارآموز Google 2022

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع

عکس های بیشتری از اینستاگرام در زیر قرار دادم.

در اینجا عکسی از برنامه جدید کارآموزی گوگل، گروه کارآموزی گوگل است. به نظر می‌رسد که گوگل در ماه دسامبر تعداد زیادی کارآموز را استخدام کرد.