گری ایلیز در حال خوردن غذای ژاپنی

اوه، این گری است. روز به روز یک نودل جدید در پاستا 1 هفته ای امتحان میکنیم🍝 pic.twitter.com/yKtVCFd30w

— Takeaki Kanaya ★ Takeaki Kanaya (@jumpingknee) 15 نوامبر 2022

گری ایلیز در حال خوردن غذای ژاپنی

هفته #تسوکمن از نو! گری برای اولین بار پس از سه سال به ژاپن آمد. بنابراین روزهای تسومن، سوبا و تونکاتسو برای مدتی ادامه خواهد داشت! pic.twitter.com/WhmTQcOuAh

— Takeaki Kanaya ★ Takeaki Kanaya (@jumpingknee) 6 نوامبر 2022

منبع

در واقع این دومین باری است که تسومن می خورم. من امروز به تایشوکن آمدم. مانند دفعه قبل، یک وعده بزرگ 640 گرمی (گری) را امتحان کردم، اما زود تسلیم شدم (می خندد).هفته #تسوکمن pic.twitter.com/36p93qOAtH

— Takeaki Kanaya ★ Takeaki Kanaya (@jumpingknee) 11 نوامبر 2022