گوزن شمالی در سیاتل

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع

من هم متوجه این موضوع شدم اینستاگرام.

من مطمئن نیستم این دقیقا چیست، فکر کردم گوسفندی است با شاخ گوزن شمالی، اما نمی دانم. این نوعی گوزن شمالی در دفتر گوگل سیاتل است، با توپ های پنبه ای رنگارنگ؟

گوزن رنگارنگ گوگل