گوگل آزمایش FLEDGE API را در AdSense آغاز می کند


FLEDGE یک پیشنهاد Privacy Sandbox برای بازاریابی مجدد و مخاطبان است. به گونه ای طراحی شده است که اشخاص ثالث نمی توانند از آن برای ردیابی رفتار مرور کاربران در وب سایت ها استفاده کنند. گوگل آزمایش API را در حساب های AsSense از 28 آگوست آغاز خواهد کرد.

می توانید درباره API بیشتر بدانید اینجا.منبع