گوگل اصلاحات جستجو را در تکمیل خودکار برای دسکتاپ آزمایش می کند


ممکن است Google در حال آزمایش نمایش اصلاحات جستجو در تکمیل خودکار، Google Suggest، در تجربه جستجوی دسکتاپ باشد. ما یک سال پیش این را در جستجوی موبایل دیدیم و اکنون آن را در جستجوی دسکتاپ می بینیم.

این یکی از Manikandan N در می آید توییتر که این را در عمل به اشتراک گذاشت.

اینجا یک GIF است:

در اینجا یک تصویر ثابت است که برای بزرگنمایی می توانید روی آن کلیک کنید:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

پونیت این را یک هفته پیش نیز مشاهده کرد:

این یکی رو هم نمیتونم تکرار کنم…

بحث انجمن در توییتر.

منبع