گوگل اکنون به بررسی های محصولات یوتیوب از نتایج محصولات ارگانیک در SERP های موبایل لینک می دهد

در این مثال، گوگل حتی به بررسی یوتیوب از محصولی که مستقیماً از برند می‌آید لینک می‌دهد.

بیشتر بخوانید: گوگل اکنون به بررسی محصولات یوتیوب از نتایج محصولات ارگانیک در SERP های موبایل لینک می دهدمنبع