گوگل اکنون ویجتی را مانند کارت های غنی در پنل دانش برای کلمات کلیدی افراد مشهور آزمایش می کند

بیشتر بخوانید: گوگل اکنون ویجت را مانند کارت های غنی در پنل دانش برای کلمات کلیدی افراد مشهور آزمایش می کندمنبع

گوگل در حال آزمایش طرح‌بندی جدیدی برای نام‌های مشهور است (چند روز پیش چیزی شبیه به مکان را دیدیم) که در آن ویجت‌هایی مانند دارایی خالص، سن و غیره را نشان می‌دهند.