گوگل بخش خیلی کوتاه مقاله و تعداد کلمات را از خطاهای محتوای مقاله اخبار کنسول جستجو حذف کرد

در اینجا به نظر می رسید:

به عنوان یادآوری، کنسول جستجوی Google قبلاً در Google News خطای محتوای مقاله خاص خود با نام “مقاله خیلی کوتاه” داشت. در آن بخش ارائه می دهد توصیه تا “مطمئن شوید که مقالات شما بیش از 80 کلمه دارند.” دنی سالیوان از گوگل گفت که ممکن است آن مرجع را حذف کنند زیرا “مردم نباید در مورد تعداد کلمات استرس داشته باشند.” توییتر.

بحث انجمن در توییتر.

منبع

بنابراین نیازی به نگرانی در مورد داشتن مقالات کوتاه تا زمانی که پاسخگوی نیازهای کاربر باشد، نیست.

Google اکنون آن بخش را به طور کامل از صفحه حذف کرده است و به نظر می‌رسد دیگر نباید خطای «مقاله خیلی کوتاه» را در گزارش‌های کنسول جستجوی خود مشاهده کنید.

برای اندازه واقعی کلیک کنید

در اوایل این ماه، گوگل اعلام کرد که ممکن است مرجع شمارش کلمات را از بهترین روش‌ها برای سند راهنمای صفحات مقاله شما در صفحه خطاهای اخبار کنسول جستجو حذف کند. خوب، درست شد، کل بخش و خطای “مقاله خیلی کوتاه” را حذف کرد.