گوگل بررسی های کلینیک های مراقبت باروری را قطع می کند


Google بررسی‌های جدید را برای Planned Parenthood و سایر کسب‌وکارهای مراقبت‌های باروری تعطیل کرده است. هر کسب‌وکاری در رده مراقبت از بارداری و کلینیک‌های سقط جنین (از جمله برنامه‌ریزی‌شده والدین) نمی‌تواند بررسی‌های جدیدی را دریافت کند.

با این رویکرد صریح، به نظر می‌رسد گوگل اعتراف می‌کند که تعدیل بازبینی پس از آن چندان کاربردی نیست.منبع