گوگل بهترین گزینه های بودجه را زیر XYZ دلار در SERP های موبایل آزمایش می کند

به نظر می‌رسد Google به‌صورت پویا بخشی را برای برگزیده‌های بودجه برتر درج می‌کند [$ average for entity] در SERP های موبایل

بیشتر بخوانید: گوگل بهترین گزینه های بودجه زیر XYZ دلار را در SERP های موبایل آزمایش می کندمنبع