گوگل تأیید اشکال ویژگی های جستجو را حذف می کند اما آن را با خطای گزارش کنسول جستجوی Google Discover جایگزین می کند

به روز رسانی: جان مولر گفت ماستودون حذف شد زیرا گوگل اشکالات جستجو را در آن صفحه مستند نمی کند، او گفت: “عوارض اساساً این است که ما مکان خوبی برای قرار دادن مواردی مانند این نداریم، اما آن را کشف خواهیم کرد. “متن” در آنجا وجود دارد. هنوز هم مرتبط است، ما فقط جای خوبی برای قرار دادن آن نداریم.”

و سپس، گوگل یادداشت جدیدی به تاریخ 23 اکتبر اضافه کرد که بر Google Discover تأثیر گذاشت. مشکل مربوط به یک خطای گزارش بود که باعث افت گزارش عملکرد Google Discover در 23 اکتبر شد. این یک اشکال در نتایج جستجوی Google نبود، فقط یک نقص گزارش بود و نتایج جستجو تحت تأثیر قرار نگرفت.

در اینجا ظاهر صفحه قبل است:

بنابراین اگر در 23 اکتبر در گزارش‌های کنسول جستجوی خود متوجه کاهش Google Discover شدید، این یک اشکال در گزارش بود. در مورد 18 تا 28 اکتبر، من واقعا مطمئن نیستم …

بحث انجمن در ماستودون.منبع

برای اندازه واقعی کلیک کنید

به عنوان یادآوری، گوگل در 28 اکتبر پست کرد که در جستجوی گوگل باگ وجود دارد که برخی از ویژگی های جستجو از جمله داستان های برتر، اما نه محدود به آن، وجود دارد. من پیام را گرفتم و در بالا به آن پیوند دادم، اما اگر من را باور نمی کنید، در اینجاست ماشین راه برگشت. در اینجا چیزی است که گوگل نوشت: “گوگل اصلاحی برای یک اشکال منتشر کرد که در درجه اول برخی از ویژگی های جستجو را تحت تاثیر قرار داد، مانند داستان های برتر، و در حدود 18 تا 19 اکتبر بیشتر قابل توجه بود. رفع اشکال حدود یک هفته طول می کشد تا به طور کامل عرضه شود.” بنابراین من فرض می‌کنم رفع شده است، اما چرا این یادداشت را حذف کنید؟ چرا یادداشت را حاشیه نویسی نمی کنید؟

گوگل کاری غیرعادی انجام داده است، یکی از موارد تایید شده را حذف کرده است ناهنجاری های داده یادداشت‌هایی در مورد اشکال ویژگی‌های جستجو، و یادداشت جدیدی اضافه کرد که یک اشکال را در گزارش Google Discover تأیید می‌کند که منجر به کاهش داده‌ها در گزارش‌های عملکرد Search Console Discover در ۲۳ اکتبر می‌شود.

در اینجا چیزی است که به نظر می رسد مثل حالا:

به عنوان یادداشت، من از گوگل جزئیات بیشتری در مورد یادداشت 28 اکتبر خواستم، که هرگز دریافت نکردم.

برای اندازه واقعی کلیک کنید