گوگل حذف کپی بر اساس تقریبا تکراری


نزدیک به محتوای تکراری

جان مولر از گوگل گفت که جستجوی گوگل نتایج جستجوی خود را بر اساس نتایج تقریبا تکراری حذف خواهد کرد. جان این را گفت توییتر روز دیگر وقتی در مورد متعارف سازی URL های بین المللی پرسیده شد.

جان نوشت: «ما بر اساس «تقریباً تکراری» (تقریباً تکراری) حذف می‌کنیم (نام واقعی را فراموش کردم)، بنابراین ممکن است همان چیزی باشد که شما در آنجا می‌بینید». من نمی دانم که نام حذف “تقریبا تکراری” چیست؟

این توییت ها هستند:

بحث انجمن در توییتر.

منبع