گوگل حذف کپی بر اساس تقریبا تکراری

نزدیک به محتوای تکراری

این توییت ها هستند:

جان نوشت: «ما بر اساس «تقریباً تکراری» (تقریباً تکراری) حذف می‌کنیم (نام واقعی را فراموش کردم)، بنابراین ممکن است همان چیزی باشد که شما در آنجا می‌بینید». من نمی دانم که نام حذف “تقریبا تکراری” چیست؟

ما بر اساس «تقریباً تکراری» (نام واقعی را فراموش کرده‌ام)، حذف را انجام می‌دهیم، بنابراین ممکن است همان چیزی باشد که در آنجا می‌بینید. همچنین، برای کسی که پرچم می فروشد، من از اشتباه بودن پرچم سوئیس شما ناامید هستم. مسیحی /shakeshead :-))

— 🌽〈لینک href=//johnmu.com rel=canonical 〉🌽 (@JohnMu) 21 سپتامبر 2022

منبع

جان مولر از گوگل گفت که جستجوی گوگل نتایج جستجوی خود را بر اساس نتایج تقریبا تکراری حذف خواهد کرد. جان این را گفت توییتر روز دیگر وقتی در مورد متعارف سازی URL های بین المللی پرسیده شد.