گوگل در جستجوی قطعات جعبه خاکستری را آزمایش می کند

برای اندازه واقعی کلیک کنید

منبع

من طراحی جدیدی از توضیحات متا را در برخی از نتایج جستجو دیدم.

سبک Google Box

Saad AK این را دید و دو اسکرین‌کست از آن را در عمل ارسال کرد که در زیر آن‌ها را جاسازی کردم. این هم یک اسکرین شات از آن اسکرین‌کست:

گوگل > موبایل

نظر شما در مورد این طراحی چیست؟

ارسال به: @rustybrick آقا pic.twitter.com/Z2ddQg3REH

– Saad AK (@Saad Alikhan1994) 3 فوریه 2023

این تا حدودی من را به یاد طراحی اولیه پرسپکتیوهای برجسته می‌اندازد، اما اکنون این برای یک قطعه نتیجه جستجوی معمولی است.