گوگل در حال آزمایش یک رابط کاربری جدید برای جستجوی مرتبط است، افراد همچنین در جایی جستجو می کنند که با کلیک روی آنها SERP ها را اصلاح می کنند.


به نظر می‌رسد گوگل در حال آزمایش یک رابط کاربری جدید برای برخی از ویژگی‌های SERP مانند جستجوی مرتبط، جستجوی افراد و غیره است که در آن هر ورودی را با یک + در جلوی آن نشان می‌دهد و با کلیک روی آن، صفحه یک جستجوی جدید با عبارت انتخاب‌شده بارگذاری می‌کند.

بیشتر بخوانید: گوگل در حال آزمایش یک رابط کاربری جدید برای جستجوی مرتبط است، افراد همچنین در جایی جستجو می‌کنند که با کلیک کردن روی آنها SERP را اصلاح می‌کنند.منبع