گوگل در حال تست برچسب “نظرات تایید نشده” در Google Maps است

برای اندازه واقعی کلیک کنید

برای اندازه واقعی کلیک کنید

گوگل در حال آزمایش یک برچسب جدید است تا متوجه شود که نظرات در جستجوی Google و Google Map تأیید نشده اند. این برچسب بالای مرورهای فهرست کسب‌وکار محلی است و می‌گوید «نظرات تأیید نشده‌اند».

بحث انجمن در توییتر.





منبع

اگر روی آن برچسب کلیک کنید، می‌گوید «نظرات توسط Google تأیید نمی‌شوند، اما Google محتوای جعلی را پس از شناسایی بررسی می‌کند و حذف می‌کند».

این توسط رابین دیرکسن مشاهده شد و او این تصاویر را در آن پست کرد توییتر: