گوگل در حال تست برچسب “نظرات تایید نشده” در Google Maps است


گوگل در حال آزمایش یک برچسب جدید است تا متوجه شود که نظرات در جستجوی Google و Google Map تأیید نشده اند. این برچسب بالای مرورهای فهرست کسب‌وکار محلی است و می‌گوید «نظرات تأیید نشده‌اند».

اگر روی آن برچسب کلیک کنید، می‌گوید «نظرات توسط Google تأیید نمی‌شوند، اما Google محتوای جعلی را پس از شناسایی بررسی می‌کند و حذف می‌کند».

این توسط رابین دیرکسن مشاهده شد و او این تصاویر را در آن پست کرد توییتر:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

برای اندازه واقعی کلیک کنید

بحث انجمن در توییتر.

منبع