گوگل دوباره می‌گوید افزایش فعالیت‌های خزیدن نشانه‌ای از انتشار به‌روزرسانی محتوای مفید نیست


از جان مولر گوگل پرسیده شد که آیا افزایش فعالیت خزنده نشانه‌ای از انتشار به‌روزرسانی محتوای مفید است یا خیر. جان همانطور که انتظار می رفت نه گفت زیرا او بارها در به روز رسانی های قبلی به این سوال پاسخ منفی داد.

در اینجا مجموعه ای از توییت های مربوطه است که من در اینجا به آنها اشاره می کنم:

اکنون، گوگل گفته است که “افزایش زیاد نرخ خزیدن به به روز رسانی الگوریتم مربوط نمی شود، اگرچه گاهی اوقات ممکن است – شاید.” آن زمان‌هایی که در گذشته به آنها اشاره شد، اظهارات Google در مورد خزیدن و عدم ارتباط آنها با به‌روزرسانی‌های الگوریتم را پوشش دادم. اما در اوایل سال جاری، جان مولر دو برابر شد و گفت نه، خزش‌های خزیدن ارتباطی با به‌روزرسانی‌های الگوریتم ندارند.

بحث انجمن در توییتر.

منبع