گوگل شکرگزاری ترکیه

گوگل شکرگزاری ترکیه

من متوجه این موضوع شدم اینستاگرام.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع

این هم عکسی از روز شکرگزاری در یکی از دفاتر گوگل. یک سرآشپز گوگل در دفتر گوگل برای تعدادی از کارمندان گوگل یک بوقلمون درست کرد. بوقلمون شگفت انگیز به نظر می رسد. من ترکیه را دوست دارم. 🦃