گوگل صفحه جدیدی را برای ردیابی به‌روزرسانی‌های رتبه‌بندی جستجوی گوگل راه‌اندازی می‌کند


این یک لیست گردآوری شده از به‌روزرسانی‌های تأیید شده Google از ژانویه 2020 است. همانطور که می‌توانید تصور کنید، به‌روزرسانی‌های تأیید نشده زیادی نیز وجود خواهد داشت که در اینجا نشان داده نمی‌شوند.

بیشتر بخوانید: گوگل صفحه جدیدی را برای ردیابی به‌روزرسانی‌های رتبه‌بندی جستجوی گوگل راه‌اندازی می‌کندمنبع