گوگل طراحی جدید را برای پنل های محصولات با سایه آزمایش می کند

بحث انجمن در توییتر.

منبع

گوگل در حال آزمایش طرح دیگری برای پنل های محصول در جستجوی گوگل است. این طراحی جدید جعبه های برخی از محصولات و بررسی ها و غیره را سایه می اندازد. همچنین برخی از فیلترها را به اطراف منتقل می کند.

در اینجا یک اسکرین شات از والنتین پلتزر را مشاهده می کنید توییتر:

آن را با نسخه معمولی مقایسه کنید:

تفاوت ها بسیار ظریف هستند اما من فکر کردم که این را اینجا به اشتراک بگذارم.