گوگل طراحی رابط جستجوی جدید دسکتاپ را آزمایش می کند

↗️ در حالت عریض است. شما می توانید بیشترین تفاوت را در پیوندهای سایت، PAA، 4 پست توییتر در چرخ فلک (معمولا 3) و جستجوهای مرتبط در 3 ردیف (معمولا 2) مشاهده کنید. با فاویکون، نام سایت. سی سی – @rustybrick pic.twitter.com/BE9huBMAke

— خوشال بهروانی (@b4k_khushal) 22 دسامبر 2022

در اینجا عنصر دیگری وجود دارد که گسترده تر می شود:

من ظاهر گسترده تر صفحه نتایج جستجوی گوگل را در دسکتاپ دوست دارم. شما چی فکر میکنید؟

بحث انجمن در توییتر.

منبع

من هرگز این را ندیده ام!

این هم توییت او: