گوگل طرح/طراحی تبلیغات سرویس محلی جدید را آزمایش می کند


Google در حال آزمایش طرح‌بندی و تجربه کاربری جدید برای تبلیغات خدمات محلی است. این رابط دارای تبلیغات خدمات محلی در سمت چپ است و هنگامی که روی یکی کلیک می کنید، کادر با تمام جزئیات مربوط به کسب و کار به سمت راست باز می شود.

این توسط بن فیشر مشاهده شد که در این پست منتشر کرد توییتر او گفت که “امروز LSA را در یک طرح متفاوت می بیند” و گفت که این بیشتر شبیه یک رابط یاب محلی است. او معتقد است که این رابط کاربری جدید تبلیغات خدمات محلی را در زیر سه جایگاه برتر قرار می دهد.

اینم اسکرین شاتش:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

من این رابط کاربری را به طور کلی دوست دارم، فقط به نظر می رسد بسیار نرم است. اوه، به خاطر داشته باشید، من هستم زیاد نمیخوابه در تمام این و هفته آینده.

بحث انجمن در توییتر.

منبع