گوگل لینک های خاکستری را در پنل دانش آزمایش می کند

گوگل در حال آزمایش KP با اندازه فونت، رنگ پیوند و خط زیر است.

این آخرین آزمایش ابتدا توسط Punit در مشاهده شد توییتر – من نمی توانم تکرار کنم اما اینجا یک اسکرین شات کنار هم است. می توانید پیوندهای آبی معمولی را در مقابل پیوندهای خاکستری روشن مشاهده کنید:

در اینجا اسکرین شات های بیشتری از این وجود دارد:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

بحث انجمن در توییتر.

منبع

@rustybrick & @JoyanneHawkins بله، متوجه شده ام که گوگل رنگ پیوندها را به خاکستری روشن تغییر داده است. اسکرین شات های قبل و بعد را بررسی کنید.