گوگل لینک های خاکستری را در پنل دانش آزمایش می کند


گوگل در حال آزمایش یک فونت خاکستری روشن برای پیوندهای موجود در کادر پانل دانش جستجوی گوگل است. گوگل اغلب اندازه ها و رنگ های مختلف فونت را آزمایش می کند و دائماً تغییرات کوچک و بزرگ رابط کاربری را در جستجوی گوگل آزمایش می کند، بنابراین این آزمایش جای تعجب ندارد.

این آخرین آزمایش ابتدا توسط Punit در مشاهده شد توییتر – من نمی توانم تکرار کنم اما اینجا یک اسکرین شات کنار هم است. می توانید پیوندهای آبی معمولی را در مقابل پیوندهای خاکستری روشن مشاهده کنید:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

در اینجا اسکرین شات های بیشتری از این وجود دارد:

من یک ذره آن را دوست ندارم.

بحث انجمن در توییتر.

منبع