گوگل می‌گوید افزودن داده‌های ساختاریافته ویدیو، ویدیوی شما را برجسته‌تر نمی‌کند

این توییت ها هستند:

جان مولر از گوگل گفت که افزودن داده‌های ساختاریافته ویدیویی به صفحاتی که ویدیوها روی آن‌ها هستند، آن ویدیو را در آن صفحه برجسته‌تر نمی‌کند. این از یک مشکل نمایه سازی ویدیو در کنسول جستجوی Google می آید.