گوگل می گوید ایجاد پیوندهای بد در طول زمان اثر ماندگاری خواهد داشت

جان سپس این تشبیه را بیان کرد: “ساختن خانه از مقوا وسوسه انگیز است، ارزان است و به سرعت شبیه خانه به نظر می رسد. حذف مقوا آن را به خانه ای با ثبات تبدیل نمی کند.”

این مفهومی است که به نظر می رسد بسیاری از سئوکاران (نه شما، سایر سئوکاران) آن را درک نمی کنند. اگر گوگل اعتبار این پیوندها را به سایت شما متوقف کند، آنها دیگر کار نمی کنند – دسته کارت هایی که ساخته اید فرو می ریزد. این پیوندها دیگر سایت را نگه نمی دارند زیرا گوگل آنها را “خنثی” کرده است. استفاده از فایل Disavow کاری انجام نمی دهد، اما فایل Disavow همان کاری را که الگوریتم انجام می داد انجام می دهد، لینک ها را خنثی می کند.

جان قبلاً در آن موضوع گفت: “برای اثرات الگوریتمی، تغییرات شما در طول زمان در نظر گرفته می شود (اگرچه ممکن است زمان زیادی طول بکشد، بنابراین آن را درست و برای همیشه اصلاح کنید.”

اینم اسکرین شات از این تاپیک:

بحث انجمن در ماستودون.منبع

جان مولر گوگل در مورد سایتی که به نظر می رسید به دلیل لینک های بد ضربه خورده توصیه هایی ارائه کرد. او گفت ماستودون، “اگر پایه سایت خود را برای مدت طولانی تری بر روی لینک های بد ایجاد کرده باشید، حتی اگر به طور ناگهانی برخی از چیزها را اصلاح کنید، تاثیری ماندگار خواهد داشت.”