گوگل می گوید این یک ایده وحشتناک است که لینک ها را بر اساس معیارهای شخص ثالث غیرفعال کنید

جان مولر از گوگل گفت که رد کردن پیوندها بر اساس معیارهای ابزار شخص ثالث یک “ایده وحشتناک” است. در واقع، جان در بیشتر موارد طرفدار رد کردن پیوندها نیست.

به نظر می رسد یک ایده وحشتناک است. (همچنین، همانطور که هر ابزار SEO به شما می گوید، هیچ یک از این معیارها چیزهایی نیستند که گوگل به آن اهمیت می دهد… امیدوارم)

— giovannimu (رسمی) — #StaplerLife (@JohnMu) 3 مه 2023

این توییت هاست:

منبع