گوگل می گوید بنرهای رضایت کوکی را آزاردهنده نکنید

آزاردهنده چیست؟ این یک سوال کاملا شخصی است، فکر نمی کنید؟ 🙂

آزاردهنده اش نکن

— 🌽〈لینک href=//johnmu.com rel=canonical 〉🌽 (@JohnMu) 20 سپتامبر 2022

بنابراین تا زمانی که یک بنر رضایت کوکی را به شیوه ای حرفه ای و نه مزاحم پیاده سازی کنید، مشکلی ندارید.

بحث انجمن در توییتر.

منبع این توییت ها هستند: