گوگل می گوید بنرهای رضایت کوکی را آزاردهنده نکنید


گوگل گفت وقتی نوبت به بنرهای رضایت کوکی شما می رسد، مطمئن شوید که آن بنرها را آزاردهنده نکنید. از جان مولر از گوگل پرسیده شد، “آیا بنر رضایت کوکی تجربه کاربر را مختل می کند؟” جان اشاره کرد که این کار فقط زمانی انجام می شود که بنر آزار دهنده باشد.

بنابراین تا زمانی که یک بنر رضایت کوکی را به شیوه ای حرفه ای و نه مزاحم پیاده سازی کنید، مشکلی ندارید.

این توییت ها هستند:

چند سال پیش، گوگل با بنرهای رضایت کوکی که هشدارهای کنسول جستجو را ایجاد می‌کردند، مشکلاتی داشت. اما اکثر آنها، اگر نه همه، اکنون به نظر می رسد حل شده اند.

آزاردهنده چیست؟ این یک سوال کاملا شخصی است، فکر نمی کنید؟ 🙂

بحث انجمن در توییتر.

منبع