گوگل می گوید حداکثر عملکرد بر جستجو ترجیح داده نمی شود


جینی ماروین، رابط تبلیغاتی گوگل، در این مورد گفت توییتر که حداکثر عملکرد بر کمپین های تبلیغاتی جستجو ترجیح داده نمی شود. جینی در توییتر نوشت: «PMax نسبت به جستجو «مطلوب» نیست.

او افزود: «اگر کمپین‌های Search و PMax را اجرا می‌کنید و پرس و جو با یک کلمه کلیدی (یا غلط املایی در کمپین‌های جستجوی شما) یکسان نیست، پس از رتبه آگهی برای تعیین اینکه کدام تبلیغ ارائه می‌شود استفاده می‌شود.

چندین تبلیغ کننده Google Ads پیشنهاد می کنند که گوگل همیشه کمپین های حداکثر عملکرد را به کمپین های جستجو ترجیح می دهد. در اینجا چند نمونه آورده شده است:

جینی ماروین به این اظهارات با این پاسخ پاسخ داد:

موافقید؟

بحث انجمن در توییتر.

منبع