گوگل می گوید دستورالعمل های ارزیابی کیفیت مجموعه ای از نکات رتبه بندی نیستند

جان مولر از گوگل گفت که دستورالعمل های ارزیابی کیفیت گوگل “مجموعه ای از نکات رتبه بندی نیستند.” او گفت که دستورالعمل‌های ارزیابی‌کننده کیفیت «می‌تواند مفید» باشد، اما باز هم، آنها فقط فهرستی از نکات رتبه‌بندی نیستند.

این توییت ها هستند:

منبع توصیه من این است که دستورالعمل های ارزیابی کیفیت را بخوانید. این مجموعه ای از نکات رتبه بندی نیست، اما می تواند برای فکر کردن به موضوعاتی مانند این مفید باشد.

— 🥔 johnmu (شخصی) برای سال 2022 به روز شد 🥔 (@JohnMu) 21 آگوست 2022

بنابراین من عمداً توییت را کمی خارج از چارچوب برداشتم، اما درست است – دستورالعمل‌های ارزیابی کیفیت مجموعه‌ای از نکات رتبه‌بندی گوگل نیستند.