گوگل می گوید رشد ریز داده ها نسبتاً راکد است


رایان لورینگ که بیش از 11 سال با گوگل کار کرده است، گفت: توییتر که “رشد ریز داده ها نسبتاً راکد است.” او اضافه کرد “اما تا سال گذشته هنوز بیشتر در وب دیده می شد.”

رایان قبلاً گفت: “جهان از ریزداده “حرکت” ندارد. هنوز باید راهی برای حاشیه نویسی HTML درون خطی وجود داشته باشد.

در اینجا متن این بیانیه آمده است:

این گفتگو برای من جالب بود، بنابراین در اینجا آن را برجسته می کنم.

بحث انجمن در توییتر.

منبع