گوگل می گوید سایت هایی با صفحات دسته بندی خوب نیازی به فهرست بندی نتایج جستجوی داخلی ندارند

به طور کلی، گوگل می گوید هرگز نباید به گوگل اجازه دهید صفحات نتایج جستجوی داخلی شما را فهرست کند. اما جان مولر از گوگل گفت که شما حتی نباید در اینجا به مخالفت با توصیه های گوگل فکر کنید، اگر صفحات دسته بندی خوبی دارید، حتی نیازی به آزمایش آن نخواهید داشت.

این توییت هاست:

جان گفت توییتر “اگر صفحات دسته بندی خوبی دارید، معمولاً نیازی به فهرست بندی صفحات جستجو نیست.” این بدان معناست که (1) مردم مجبور نخواهند شد سایت شما را جستجو کنند تا آنچه را که به دنبال آن هستند بیابند، آنها فقط می توانند از ناوبری شما استفاده کنند و (2) اگر می خواهید Google صفحات دسته بندی شما را فهرست کند و آنها را رتبه بندی کند. صفحه نتایج جستجو، پس شاید باید صفحه دسته بندی باشد…

بحث انجمن در توییتر.

منبع