گوگل می گوید فرکانس انتشار چیزی را اسپم نمی کند


گیف پرنده کاغذی

جان مولر از گوگل در توییتر گفت که “فرکانس انتشار به تنهایی چیزی را اسپم نمی کند.” الگوریتم های گوگل به حجم محتوا به تنهایی به عنوان یک سیگنال اسپم نگاه نمی کنند.

بنابراین اگر یک بار در ماه در مقابل 100 قطعه محتوای جدید در روز منتشر می کنید، به طور خاص به این معنی نیست که گوگل سایت را اسپم می بیند یا خیر.

برخی از سایت ها روزانه تعداد زیادی محتوای جدید منتشر می کنند و برخی دیگر این کار را نمی کنند.

جان اضافه کرد که “پست کردن هر روز خوب است، اگر چیزهای جدید و مرتبطی دارید که هر روز پست کنید.” اما اگر روزانه چیزی برای نوشتن ندارید، آن را مجبور نکنید.

این توییت ها هستند:

چند سال پیش، جان همچنین گفت فرکانس انتشار یک سیگنال رتبه بندی نیست.

بحث انجمن در توییتر.

منبع