گوگل می گوید فرکانس انتشار چیزی را اسپم نمی کند

بنابراین اگر یک بار در ماه در مقابل 100 قطعه محتوای جدید در روز منتشر می کنید، به طور خاص به این معنی نیست که گوگل سایت را اسپم می بیند یا خیر.

بحث انجمن در توییتر.

منبع

جان اضافه کرد که “پست کردن هر روز خوب است، اگر چیزهای جدید و مرتبطی دارید که هر روز پست کنید.” اما اگر روزانه چیزی برای نوشتن ندارید، آن را مجبور نکنید.

چند سال پیش، جان همچنین گفت فرکانس انتشار یک سیگنال رتبه بندی نیست.

این توییت ها هستند:

برخی از سایت ها روزانه تعداد زیادی محتوای جدید منتشر می کنند و برخی دیگر این کار را نمی کنند.