گوگل می گوید می توانید از Robots.txt تنها برای همه سایت های بین المللی خود استفاده کنید

اما این فقط یک PSA SEO دیگر از گری است.

بحث انجمن در لینکدین.منبع

اگرچه، گری بعداً اضافه کرد: “نه اینکه بگویم این یک ایده خوب یا بد است، فقط اینکه ممکن است.”

حالا اوهگم چندین سال پیش در این مورد نوشت اینجا اگر می خواهید یک بررسی فنی دقیق تر داشته باشید.

گری ایلیز از گوگل گفت لینکدین که اگر بخواهید می توانید از یک فایل robots.txt برای تمام سایت های بین المللی خود استفاده کنید. او اضافه کرد که نمی‌گوید این ایده خوبی است، بلکه از نظر فنی، می‌توانید robots.txt خود را از این طریق پیاده‌سازی کنید.

گری نوشت: «از لحاظ فنی می‌توانید یک robots.txt مرکزی برای همه سایت‌های بین‌المللی خود (de.example، ch.example، at.example، و غیره) داشته باشید که در CDN شما (cdn.example/robots.txt) میزبانی می‌شود. “