گوگل می گوید می توانید از Robots.txt تنها برای همه سایت های بین المللی خود استفاده کنید


گری ایلیز از گوگل گفت لینکدین که اگر بخواهید می توانید از یک فایل robots.txt برای تمام سایت های بین المللی خود استفاده کنید. او اضافه کرد که نمی‌گوید این ایده خوبی است، بلکه از نظر فنی، می‌توانید robots.txt خود را از این طریق پیاده‌سازی کنید.

گری نوشت: «از لحاظ فنی می‌توانید یک robots.txt مرکزی برای همه سایت‌های بین‌المللی خود (de.example، ch.example، at.example، و غیره) داشته باشید که در CDN شما (cdn.example/robots.txt) میزبانی می‌شود. “

اگرچه، گری بعداً اضافه کرد: “نه اینکه بگویم این یک ایده خوب یا بد است، فقط اینکه ممکن است.”

حالا اوهگم چندین سال پیش در این مورد نوشت اینجا اگر می خواهید یک بررسی فنی دقیق تر داشته باشید.

اما این فقط یک PSA SEO دیگر از گری است.

بحث انجمن در لینکدین.منبع