گوگل می گوید نقشه های سایت راهنمایی هستند نه سفارش

بحث انجمن در لینکدین.منبع

گری توضیح داد، “فایل نقشه سایت، همانطور که توسط sitemaps.org تعریف شده است، یک راه عالی برای اطلاع رسانی به موتورهای جستجو در مورد URL های سایت شما است. اما کار به همین جا ختم می شود: شما به استیو می گویید نقشه سایت شما را بخواند، اما اگر استیو به شما اعتماد نداشته باشد. سایت کاربران را خوشحال می کند، خواندن نقشه سایت شما را خسته نمی کند.”

این یک بیانیه جدید نیست، بیشتر یک PSA است، یادآوری این است که Google خزیدن، نمایه سازی یا رتبه بندی URL های شما را تضمین نمی کند.

گری ایلیز از گوگل گفت لینکدین روز دیگر که نقشه های سایت راهنمایی هستند، نه سفارش. به این معنی که فقط به این دلیل که یک فایل نقشه سایت XML را به گوگل ارسال می کنید، به این معنا نیست که گوگل آن محتوا را فهرست و رتبه بندی می کند.

اگر تعجب می کردید استیو موتور جستجوی فرضی گری است.