گوگل می گوید هر چیزی که در مورد Link Juice صحبت می کند باید نادیده گرفته شود


Google Juice

جان مولر گوگل دوباره این را گفت، او ادامه داد توییتر “هر چیزی که در مورد “آب پیوند” صحبت می کند باید نادیده گرفته شود.” در عوض، او گفت که شما باید “بروید و وب سایت های عالی با محتوای مفید و الهام بخش برای افراد واقعی بسازید.”

این توییت ها هستند:

جان چند سال پیش چیزی شبیه به این را گفت و گفت هر چیزی را که در مورد آب پیوند می خوانید فراموش کنید.

پس لینک juice را فراموش کنید، روی آب محتوا تمرکز کنید – شوخی کردم – هیچ آبمیوه ای برای شما وجود ندارد.

بحث انجمن در توییتر.

منبع