گوگل می گوید که ترجمه URL ها به زبان محتوا اهمیت کمتری دارد

جان افزود: «ترجمه قسمت‌هایی از URL به ازای هر زبان برای جستجو اهمیت کمتری دارد (تا زمانی که یک URL منحصر به فرد باشد)، اما من فرض می‌کنم که کاربران از آن استقبال می‌کنند و به آنها کمک می‌کند بفهمند یک صفحه درباره چیست.

بحث انجمن در توییتر.

منبع

این سوال خوبی خواهد بود @JohnMu

– تام ولتز (@Tom_Voltz1) 20 ژانویه 2023