گوگل می گوید HTTPS شرط لازم برای رتبه بندی در جستجوی گوگل نیست


از جان مولر گوگل پرسیده شد که آیا گوگل همچنان سایت هایی را که روی HTTP (نه بیش از HTTPS) هستند، یعنی سایت های ناامن رتبه بندی می کند. جان گفت بله، داشتن HTTPS شرط لازم برای رتبه بندی در جستجوی گوگل نیست.

سوال پرسیده شده این بود که “آیا هنوز سایت های غیرhttps را در سال 2022 رتبه بندی می کنید؟” جان پاسخ داد توییتر گفت: “مطمئنا. بسیاری از وب سایت های عالی و قدیمی در HTTP وجود دارند. داشتن HTTPS الزامی نیست.”

این توییت هاست:

در حالی که ممکن است به ندرت در جستجوی Google سایت های فقط HTTP دیده شود، ممکن است این اتفاق بیفتد. دلیل نادر دیدن سایت های HTTP این است که بیشتر سایت های فعال و نگهداری شده روی HTTPS هستند، نه به این دلیل که گوگل آنها را رتبه بندی نمی کند.

بله، یک افزایش جزئی رتبه HTTPS در جستجوی Google وجود دارد.

بحث انجمن در توییتر.

منبع