گوگل می گوید Soft 404s Do Waste Crawl Budget


Gary Illyes از گوگل در آخرین پادکست Search Off The Record گفت که صفحات نرم 404، صفحاتی که گوگل فکر می کند 404 هستند اما کد وضعیت سرور 200 را برمی گرداند، بودجه خزیدن را هدر می دهد. گری افزود، با این حال، 404s یا 410s بودجه خزیدن را هدر نمی دهند.

این پیش آمد در ساعت 26:10 در ویدیویی که گری گفت: “404/410، آنها بودجه خزیدن را هدر نمی دهند.” او اضافه کرد، “URLهای ربات‌شده نیز انجام نمی‌شوند، زیرا ما چیزی را پس نمی‌گیریم، فقط یک کد وضعیت.”

اما وقتی صحبت از 404های نرم به میان می‌آید، او گفت: “از سوی دیگر، اگر با یک 404 نرم کار کنید، کار خوبی است. شما چیزی در ایندکس قرار نمی‌دهید و بودجه کرال را تلف نمی‌کنید.”

نکته کلاه به گلن گیب برای این:

بحث انجمن در توییتر.

منبع