گوگل نمونه اولیه عینک و لنزهای واقعیت افزوده را برای ناوبری، ترجمه، رونویسی، و جستجوی بصری آزمایش می کند

این شرکت اعلام کرد که گوگل به زودی آزمایش نمونه‌های اولیه AR جدید را در تنظیمات عمومی که توسط کارمندان Google و آزمایش‌کنندگان مورد اعتماد استفاده یا استفاده می‌شوند، از ماه آینده آغاز خواهد کرد. برنامه های کاربردی برای استفاده عبارتند از ناوبری، ترجمه، رونویسی، و جستجوی بصری.

بیشتر بخوانید: گوگل برای آزمایش عینک‌ها و لنزهای نمونه واقعیت افزوده برای ناوبری، ترجمه، رونویسی، و جستجوی بصریمنبع