گوگل نمونه هایی از نحوه بهبود توضیحات متا را اضافه کرد

شما می توانید آن نمونه های ارسال شده را پیدا کنید اینجا و در مقایسه با یک مثال خوب، یک مثال بد را به اشتراک می گذارد. اینجا اند:

کد مدام شکسته می شود، بنابراین در اینجا یک اسکرین شات وجود دارد که می توانید روی آن کلیک کنید تا ببینید:

بحث انجمن در توییتر.

منبع

Google مستندات کمکی توضیحات متا خود را به روز کرده است تا پنج مثال از نحوه بهبود توضیحات متا ارائه دهد. این دیروز اضافه شد، به علاوه گوگل برخی به روز رسانی های قالب بندی صفحه را انجام داد.

برای اندازه واقعی کلیک کنید