گوگل گفت: محتوای شما در مواقعی که شک دارید به صورت تخصصی نوشته نشده است


جان مولر از گوگل روز گذشته یک خط خوب دیگر داشت. او گفت: “اگر نمی دانید محتوای شما کارشناسی شده است یا خیر، قطعاً کارشناسی نشده است.”

به عبارت دیگر، اگر نمی توانید تشخیص دهید که محتوای سایت شما یا یک صفحه خاص توسط یک متخصص نوشته شده است، احتمالاً توسط یک متخصص نوشته نشده است. اگر کاربران شما نمی توانند درک کنند که محتوا به صورت ماهرانه نوشته شده است، موتورهای جستجو چگونه می توانند آن را درک کنند؟

در اینجا این توییت‌ها در چارچوب هستند، این چهار مورد از آنها است:

نظر شما در مورد این خط چیست؟

بحث انجمن در توییتر.

منبع