گوگل گفت: محتوای شما در مواقعی که شک دارید به صورت تخصصی نوشته نشده است

من بیشتر روی آنچه کاربران شما انتظار دارند تمرکز می کنم. آیا روی موضوعاتی تمرکز می کنید که کاربران انتظار اطلاعات به روز را دارند؟ یا چیزی است که به خوبی تثبیت شده و تغییر نمی کند؟ این در درجه اول یک چیز سئو نیست و شما باید متخصص موضوعی باشید که در آن منتشر می کنید.

— 🌽〈لینک href=//johnmu.com rel=canonical 〉🌽 (@JohnMu) 24 سپتامبر 2022

در اینجا این توییت‌ها در چارچوب هستند، این چهار مورد از آنها است: